اخبار و وقایع

سمينار. دو روزه ميوپاتي ها و بيماري هاي Neuromuscular junction

سمينار دو روزه بيماريهاي عضلاني و نوروماسكولار جانكشن با دعوت اساتيد مدعو از فرانسه و اساتيد برجسته ايراني بيمارستان شريعتي٢٥-٢٦ آذرماه ٩٥

مطالب آموزشی

Amir Babak Ghaemmaghami, MD 
Neurologist
One of the challenges facing behaviorally orientedneurologists is that many patients' symptoms fallbeyond the scope of a physical neurological evaluation.Frequently, patients with neurodegenerative disease,particularly in the early stages, present with intactcranial nerves, reflexes, eye movements, and sensory-motor function. Accordingly, clinicians need tools to formally assess the cognitive, psychiatric and behavioral abnormalities that define many dementing disorders.
 

An estimated 1.2 million visits to US emergency departments for acute migraine take place every year.

Accumulating evidences from experimental, epidemiologic and clinical studies support the potential linkage between poor vitamin D status and the risk of developing Multiple Sclerosis (MS), as well as, an adverse disease course.