فیلم سخنرانی های مدرسه بین المللی سردرد

با عرض سلام و احترام

پس از برگزاری موفق دومین مدرسه سردرد ایران به لطف پروردگار و زحمت گروه سردرد، به عرض می رسد فیلم سخنرانی های مدرسه بین المللی سردرد از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

https://www.iranheadache.ir/2nd-iranian-international-headache-school/